Βοηθάμε τον κόσμο να αναπτύσσεται από το 2004

Μετασχηματιστής Currnet 10kV