Βοηθάμε τον κόσμο να αναπτύσσεται από το 2004

Τρέχων μετασχηματιστής 20-35kV