Βοηθάμε τον κόσμο να αναπτύσσεται από το 2004

Αποκοπή ασφαλειών

 • fuse link

  σύνδεση ασφαλειών

  Οι γενικοί σύνδεσμοι / στοιχεία ασφαλειών τύπου "K" και "T" διαιρούνται σε δευτερεύοντες συνδέσμους / στοιχεία ασφαλειών "KB, KU, KS" που αναφέρονται σε γενικό τύπο, γενικό τύπο και τύπο βίδας ανά πρότυπο IEC-282. Ισχύουν για διακοπή ασφάλειας με 11-36kV. 1. Τελευταίο μοντέλο με κουμπί: είναι κατασκευασμένο από σύνδεσμο ασφαλειών τύπου "Κ" με ταχύτητα τήξης 6-8 και τύπο "Τ" με ταχύτητα τήξης 10-13 Χρησιμοποιούνται ευρέως για διακοπή ασφάλειας. 2. Γενικό μοντέλο με ...
 • dropout fuse YK4 series

  dropout fuse YK4 σειρά

  Το General Fuse Cutout είναι ένα είδος υψηλής τάσης εξωτερικού χώρου του μετασχηματιστή διανομής ή γραμμών διανομής και χρησιμοποιείται κυρίως για την προστασία μετασχηματιστών ή γραμμών από την πρόσκρουση που προκαλείται από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση και ρεύμα μεταγωγής. Η διακοπή ασφαλειών αποσύνδεσης αποτελείται από υποστήριξη μονωτή και φορέα ασφαλειών, στατικές επαφές που είναι στερεωμένες στις δύο πλευρές του στηρίγματος μονωτή και κινούμενη επαφή εγκατεστημένη σε δύο άκρα του φορέα ασφαλειών. Το εσωτερικό του φορέα ασφαλειών είναι το ...
 • dropout fuse YK3 series

  dropout fuse YK3 σειρά

  Το General Fuse Cutout είναι ένα είδος υψηλής τάσης εξωτερικού χώρου του μετασχηματιστή διανομής ή γραμμών διανομής και χρησιμοποιείται κυρίως για την προστασία μετασχηματιστών ή γραμμών από την πρόσκρουση που προκαλείται από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση και ρεύμα μεταγωγής. Η διακοπή ασφαλειών αποσύνδεσης αποτελείται από υποστήριξη μονωτή και φορέα ασφαλειών, στατικές επαφές που είναι στερεωμένες στις δύο πλευρές του στηρίγματος μονωτή και κινούμενη επαφή εγκατεστημένη σε δύο άκρα του φορέα ασφαλειών. Το εσωτερικό του φορέα ασφαλειών είναι το ...
 • Dropout Fuse YK2 Series

  Dropout Fuse YK2 Series

  Το General Fuse Cutout είναι ένα είδος υψηλής τάσης εξωτερικού χώρου του μετασχηματιστή διανομής ή γραμμών διανομής και χρησιμοποιείται κυρίως για την προστασία μετασχηματιστών ή γραμμών από την πρόσκρουση που προκαλείται από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση και ρεύμα μεταγωγής. Η διακοπή ασφαλειών αποσύνδεσης αποτελείται από υποστήριξη μονωτή και φορέα ασφαλειών, στατικές επαφές που είναι στερεωμένες στις δύο πλευρές του στηρίγματος μονωτή και κινούμενη επαφή εγκατεστημένη σε δύο άκρα του φορέα ασφαλειών. Το εσωτερικό του φορέα ασφαλειών είναι το ...
 • Dropout Fuse YK1 Series

  Dropout Fuse YK1 Series

  Το General Fuse Cutout είναι ένα είδος υψηλής τάσης εξωτερικού χώρου του μετασχηματιστή διανομής ή γραμμών διανομής και χρησιμοποιείται κυρίως για την προστασία μετασχηματιστών ή γραμμών από την πρόσκρουση που προκαλείται από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση και ρεύμα μεταγωγής. Η διακοπή ασφαλειών αποσύνδεσης αποτελείται από υποστήριξη μονωτή και φορέα ασφαλειών, στατικές επαφές που είναι στερεωμένες στις δύο πλευρές του στηρίγματος μονωτή και κινούμενη επαφή εγκατεστημένη σε δύο άκρα του φορέα ασφαλειών. Το εσωτερικό του φορέα ασφαλειών είναι ο πυροσβεστικός ...