Βοηθάμε τον κόσμο να αναπτύσσεται από το 2004

Μετασχηματιστής ρεύματος με πόλο