Βοηθάμε τον κόσμο να αναπτύσσεται από το 2004

Πιθανός μετασχηματιστής 10kV